ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2564
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
งานจ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Tap line (แยกบัวเทิง - บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด) - สถานีไฟฟ้าพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนงานที่ 1
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
50,225,422.29 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ตุลาคม 2564
วันที่ประกาศ
16 กันยายน 2564
ไฟล์ประกาศ
PEA-51947-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 509.5 kB]