ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2564
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อ Substation connector และ connector
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
3,394,254.00 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
พฤศจิกายน 2563
วันที่ประกาศ
22 กันยายน 2563
ไฟล์ประกาศ
PEA-9715-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 184.3 kB]