ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2564
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างออกแบบ ผลิต เผยแพร่สื่อเพื่อสร้างการรับรู้งานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผ่านช่องทางออนไลน์
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
5,350,000.00 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กรกฎาคม 2564
วันที่ประกาศ
5 พฤษภาคม 2564
ไฟล์ประกาศ
PEA-38743-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 334.0 kB]