ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2565
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อพัสดุรอง งบผู้ใช้ไฟ ปี 2565 จำนวน 60 รายการ
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
20,497,883.00 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ตุลาคม 2564
วันที่ประกาศ
2 กันยายน 2564
ไฟล์ประกาศ
PEA-51268-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 438.9 kB]