ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2564
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
E010 จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 15 รายการ เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 603/2564 งานโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
6,978,090.00 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
มีนาคม 2564
วันที่ประกาศ
14 มกราคม 2564
ไฟล์ประกาศ
PEA-21602-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 72.8 kB]