ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2564
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อพัสดุกล้องส่องจุดร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
510,570.44 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
พฤศจิกายน 2564
วันที่ประกาศ
21 มิถุนายน 2564
ไฟล์ประกาศ
PEA-40260-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 698.6 kB]