ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2563
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อ VT 3 เฟส ระบบ 22 kV และ 33 kV ตามรายละเอียดงบประมาณประจำปี 2563
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
1,830,770.00 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ธันวาคม 2563
วันที่ประกาศ
1 ตุลาคม 2563
ไฟล์ประกาศ
PEA-10635-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 317.8 kB]