ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2564
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์โลหะ เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 602/2564
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
8,349,006.70 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
มีนาคม 2564
วันที่ประกาศ
4 มกราคม 2564
ไฟล์ประกาศ
PEA-19880-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 507.5 kB]