ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2563
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
เข่าที่ดินโครงการสมาร์ทกิจ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
150,000.00 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กันยายน 2564
วันที่ประกาศ
9 เมษายน 2564
ไฟล์ประกาศ