ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2565
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างจัดทำระบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Monitoring and Evaluation System)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
5,765,695.00 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ธันวาคม 2564
วันที่ประกาศ
14 กันยายน 2564
ไฟล์ประกาศ
PEA-51782-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 735.2 kB]