ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2564
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อ Overhead line hardware เลขที่ กฟภ.กจพ.1.ป(พร)-014-2564
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
4,917,960.75 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ประกาศ
13 มกราคม 2564
ไฟล์ประกาศ
PEA-21443-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 68.4 kB]