ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2565
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมารักษาความสะอาด สำนักงานฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2565
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
534,554.88 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ตุลาคม 2564
วันที่ประกาศ
7 กันยายน 2564
ไฟล์ประกาศ
PEA-50690-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 478.2 kB]