ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2564
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
งานจ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าพบพระ (ชั่วคราว) - ทางหลวงหมายเลข 1206 กิโลเมตรที่ 9+500 จังหวัดตาก ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนงานที่ 1
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
363,794,332.21 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ตุลาคม 2564
วันที่ประกาศ
16 กันยายน 2564
ไฟล์ประกาศ
PEA-51946-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 509.5 kB]