ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2564
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อพัสดุหลักประเภทหม้อแปลง จำนวน3รายการ โครงการ คพส8.1และคพจ2.4
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
39,875,208.50 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ตุลาคม 2564
วันที่ประกาศ
6 กันยายน 2564
ไฟล์ประกาศ
PEA-50628-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 4.4 MB]