ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2563
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อเครื่องมือฮอทไลน์กระเช้า 22-33 เควี จำนวน 57 รายการ (จำนวน 2 ชุด)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
4,708,000.00 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ธันวาคม 2563
วันที่ประกาศ
1 กันยายน 2563
ไฟล์ประกาศ
PEA-7658-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 155.5 kB]