ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2564
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ (จำนวน 7 กลุ่มประกวดราคา) บริเวณเขตพื้นที่ กฟน.2, กฟฉ.1, กฟฉ.2, กฟก.1, กฟก.2, กฟต.1 และ กฟต.2
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
988,733,373.68 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
มีนาคม 2564
วันที่ประกาศ
11 มกราคม 2564
ไฟล์ประกาศ
PEA-20851-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 830.7 kB]