ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2565
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโปรแกรม GIS Interface and Import/Export Tools จำนวน 10 รายการ
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
867,899.47 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ตุลาคม 2564
วันที่ประกาศ
16 กันยายน 2564
ไฟล์ประกาศ
PEA-51989-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 131.8 kB]