ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2564
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุพร้อมสำนักงาน, หลังคาคลุมลานพัสดุ, ถนน-ลาน คสล., รั้ว-ประตู และ รางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ภายในสถานีไฟฟ้าแม่ริม)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
25,531,701.18 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กรกฎาคม 2564
วันที่ประกาศ
11 มิถุนายน 2564
ไฟล์ประกาศ
PEA-38887-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 124.8 kB]