ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2564
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
E010 จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 601/2564 จำนวน 19 รายการ
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
33,029,059.60 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
มีนาคม 2564
วันที่ประกาศ
13 มกราคม 2564
ไฟล์ประกาศ
PEA-21373-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 66.3 kB]