ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2564
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
งานจ้างบริการระบบ Cellular Network จำนวน 83 ซิมการ์ด เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ FDCU เข้ากับระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟของ กฟต.3 (พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 5 อำเภอของจังหวัดสงขลา) ระยะที่ 1
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
959,148.00 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สิงหาคม 2564
วันที่ประกาศ
8 มิถุนายน 2564
ไฟล์ประกาศ