ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2564
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างควบคุมงาน งานปรับปรุงอาคาร งานระบบ และภูมิทัศน์ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
9,658,828.84 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ธันวาคม 2564
วันที่ประกาศ
19 สิงหาคม 2564
ไฟล์ประกาศ
PEA-48264-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 589.2 kB]