ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2564
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ สามแยกตลาดนางบวช ถึงโรงสีดินสุวรรณ (ช่วงที่ 2)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
1,254,405.68 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
พฤษภาคม 2564
วันที่ประกาศ
6 มกราคม 2564
ไฟล์ประกาศ
PEA-20317-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 706.8 kB]