ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2564
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
งานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมในระบบจำหน่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ เขตพื้นที่ ภาคกลาง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
113,078,670.00 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สิงหาคม 2564
วันที่ประกาศ
5 กุมภาพันธ์ 2564
ไฟล์ประกาศ
PEA-24551-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 493.8 kB]