รายการประกาศราคากลาง

เลขที่ รายละเอียด วันที่ประกาศ File
ก.2 พนท.(กส.)/173/2564 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นายมนต์ชัย พิชะยะ หมายเลขงาน (WBS) C-64-H-PNTCS.0160 17 มิถุนายน 2564
กอค.(วร.) 662/2564 งานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) ระยะที่ 4 ตามงบประมาณลงทุนประจำปี 2563 สำหรับกลุ่มที่ 1 – กลุ่มที่ 3 จำนวน 17 สถานีไฟฟ้า 17 มิถุนายน 2564
ก.2 พนท.(กส.)/172/2564 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หมายเลขงาน (WBS) C-64-H-PNTCS.0095 17 มิถุนายน 2564
ก.2 พนท.(กส.)/171/2564 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นางสาวกัญญาภัทร แก้วอ่อง หมายเลขงาน (WBS) C-64-H-PNTCS.0161 17 มิถุนายน 2564
ก.2 พนท.(กส.)/170/2564 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด หมายเลขงาน (WBS) C-64-H-PNTCS.0152 17 มิถุนายน 2564
ก.2 พนท.(กส.)/169/2564 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) บริษัท บีเค เอส บัสบาร์ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด หมายเลขงาน (WBS) C-64-H-PNTCS.0084 17 มิถุนายน 2564
ก.2 พนท.ปบ 485/2562 จ้างเหมา (เฉพาะค่าแรง) ก่อสร้างย้ายแนวเสาไฟฟ้าซอย 3 หนองตำลึง ช่วงสอง 17 มิถุนายน 2564
น.3คบจ.-674/2564 ประกาศราคากลางงานจ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง แยกหนองลี-วัดดอนโตนด 17 มิถุนายน 2564
น.1ลพ.(บห)(ซต)80/2564 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงบลงทุน คพจ.2 แผน 4 (P-TDD02.4-A-LPNXX.1000) จำนวน 21 รายการ 17 มิถุนายน 2564
พนท.บค.013/2564 ค่าตรายาง 17 มิถุนายน 2564
น.1 มท.(กป.)906/2564 ประกาศราคากลางจ้างเหมาเฉพาะค่าแรง คฟม.2 ขข.บ้านจว๊าก(ก่อนสวน อ.จักร) ม.5 ต.แม่ทะ 16 มิถุนายน 2564
น.1 มท.(กป.)905/2564 ประกาศราคากลางจ้างเหมาเฉพาะค่าแรง คฟม.2 ขข.บ้านด่าน ม.2 ต.สันดอนแก้ว 16 มิถุนายน 2564
น.1 มท.(กป.)904/2564 ประกาศราคากลางจ้างเหมาเฉพาะค่าแรง คฟม.2 ขข.บ้านแม่ทาน ม.9 ต.สันดอนแก้ว 16 มิถุนายน 2564
3001850567 ขยายเขตปรับปรุงฯ บ.แสงน้อย ม.7 16 มิถุนายน 2564
3001836088 ขยายเขตปรับปรุงฯชุมชนสว่างฟ้าสามัคคี-สี่แยกวัดกันทรารมย์ 16 มิถุนายน 2564
3001857763 ขยายเขตงานปรับปรุง บ.คล้อ - บ.ดู่ 16 มิถุนายน 2564
3001857777 ขยายเขตปรับปรุงติดตั้งเสริมหม้อแปลง บ.หนองกี่ 16 มิถุนายน 2564
น.1 มท.(กป.)900/2564 ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องมือช่าง 16 มิถุนายน 2564
ก.2-สชข.(บง.)/0304 ขออนุมัติจ้างทำป้ายพนักงานพร้อมขาตั้ง(GECC) 16 มิถุนายน 2564
ก.2-สชข.(บง.)/0303 ขออนุมัติซื้อพระฉายาลักษณ์พระราชินี 16 มิถุนายน 2564