รายการประกาศราคากลาง

เลขที่ รายละเอียด วันที่ประกาศ
ก.2.สชข.(ทกบ.)00006/2564 ค่าวัสดุสำนักงาน 15 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(กส.)/030/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 ปรับปรุงกั้นห้องปฏิบัติงานแผนกก่อสร้าง 14 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(กส.)/029/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 ปรับปรุงขยายห้องประชุม “พรานทอง” ของสำนักงาน กฟอ.พนท. 14 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(กส.)/028/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นายสมชาย ลึกนุช หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0307 14 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(กส.)/027/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0248 14 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(กส.)/026/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภายตำบลบ้านเก่า หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.G268 14 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(กส.)/025/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นางสาวหนึ่งฤทัย เถื่อนกลีบ หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0299 14 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(กส.)/024/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) บริษัท เอ.พี อินดัสเตรียล ทูล จำกัด หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0289 14 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(กส.)/023/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) บริษัท มายซิตี้ ดีเวลลอปเม้น จำกัด หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.H318 14 มกราคม 2564
น2.กฟจ.นน.(บค.)01/2564 จ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา ที่ โรงพยาบาลน่าน ตามบันทึก น.2 กวว.(สอ)36065/63 ลว 12 พ.ย.63 14 มกราคม 2564
ก.2บึง(กส.)73/2564 จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง)ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์(พันเสด็จนอก ซ.3) 13 มกราคม 2564
ก.2บึง(กส.)75/2564 จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง)ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บจก.ห้วยปราบเมืองทอง 13 มกราคม 2564
ก.2บึง(กส.)78/2564 จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง)ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บจก.ภัทรารมย์ เรียลเอสเตท 13 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(กส.)/022/2563 ลงวันที่ 13 ม.ค. 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) บ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0300 13 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(กส.)/021/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.H301 13 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(กส.)/020/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นางสาวปุณญาดา เหล่าประเสริฐ หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0261 13 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(กส.)/019/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0247 13 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(กส.)/018/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) บริษัท เอทีพี 30 จำกัด หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0283 13 มกราคม 2564
ก.2บึง(กส.)65/2564 จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง)ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บจก.เบสตั้น เอสเตท 13 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(กส.)/017/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) บริษัท เอเชีย แมชชีนนิ่ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 2012 จำกัด หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0312 13 มกราคม 2564