รายการประกาศราคากลาง

เลขที่ รายละเอียด วันที่ประกาศ
น.1 มท.(กป.)35455/2563 จ้างขยายเขตแรงต่ำไฟสาธารณะบ้านปงหอศาล(ทางไปรถไฟเก่า) 15 ตุลาคม 2563
น.1 มท.(กป.)35454/2563 จ้างปรับปรุงแรงต่ำบ้านป่าตัน ม.5 อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 15 ตุลาคม 2563
ก.2สชข.(กป.)1934 รายงานขออนุมัติจ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและสายไฮดลอลิค รถเครน ทะเบียน 81-0473 ฉช 15 ตุลาคม 2563
ก.2สชข.(กป.)1943 รายงานขออนุมัติจัดจ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง รถยนต์บรรทุก 3 ตัน ทะเบียน 83-3715 ฉช 15 ตุลาคม 2563
น.1 มท.(กป.)35453/2563 จ้างขยายเขตบ้านสันดอนแก้ว ม.1 ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 15 ตุลาคม 2563
น.1 มท.(กป.)35452/2563 จ้างขยายเขตบ้านโป่งแน่น ม.4 ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 15 ตุลาคม 2563
น.1 มท.(กป.)35451/2563 จ้างขยายเขตไฟสาธาณณะบ้านสามขา ม.6 อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 15 ตุลาคม 2563
น.1 มท.(กป.)35450/2563 จ้างขยายเขตบ้านดอนมูล ม.3 อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 15 ตุลาคม 2563
น.1 มท.(กป.)35449/2563 จ้างขยายเขตบ้านป่าตัน ม.2 อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 15 ตุลาคม 2563
น.1 มท.(กป.)35448/2563 จ้างขยายเขตบ้านผาแมว ม.8 ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 15 ตุลาคม 2563
น.1 มท.(กป.)35447/2563 ข้างขยายเขตบ้านแม่ทะ(น้ำโทกหัวดงทางไปศูนย์) ม.4 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 15 ตุลาคม 2563
น.1 มท.(กป.)35446/2563 งานขยายเขตบ้านนาบง ม.4 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 15 ตุลาคม 2563
น.1ลพ.(บห)(ซต)108/2563 จัดซื้อวัสดุสำรองระดับปลอดภัย (Safety Stock) งบ (C-63-A-LPNXX.1000) จำนวน 12 รายการ 15 ตุลาคม 2563
ก.2 พนท.(บห.)139/2563 ลว. 15 ต.ค. 63 จัดซื้อผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว เบอร์ 65 15 ตุลาคม 2563
ก.2 พนท.(บห.)138/2563 ลงวันที่ 12 ต.ค. 63 จัดซื้อพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายสวรรคตฯ รัชกาลที่ 9 15 ตุลาคม 2563
ฉ.1อด.2(ปบ).35680/2563 ขออนุมัติกำหนดใช้ราคากลางเพื่อประกอบการจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างระบบไฟฟ้า 14 ตุลาคม 2563
ฉ.1อด.2(ปบ).35669/2563 ขออนุมัติกำหนดใช้ราคากลางเพื่อประกอบการจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างระบบไฟฟ้า 14 ตุลาคม 2563
ฉ.1อด.2(ปบ).35676/2563 ขออนุมัติกำหนดใช้ราคากลางเพื่อประกอบการจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างระบบไฟฟ้า 14 ตุลาคม 2563
ฉ.1อด.2(ปบ).35684/2563 ขออนุมัติกำหนดใช้ราคากลางเพื่อประกอบการจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างระบบไฟฟ้า 14 ตุลาคม 2563
ฉ.1อด.2(ปบ.)35685/2563 ขออนุมัติกำหนดใช้ราคากลางเพื่อประกอบการจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างระบบไฟฟ้า 14 ตุลาคม 2563