ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
น.1กฟส.ลพ.(สน)(ซต)116/2567
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุสำรองระดับปลอดภัย (Safety Stock) อุปกรณ์แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง งบ ทำการ จำนวน 37 รายการ
วันที่ประกาศ
25 มิถุนายน 2567
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-182820-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 258.0 kB]