ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
ก.2 พนท.(กส.)/023/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564
รายละเอียด
จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) บริษัท มายซิตี้ ดีเวลลอปเม้น จำกัด หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.H318
วันที่ประกาศ
14 มกราคม 2564
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-21559-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 80.3 kB]