ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
ก.2 พนท.ปบ.095/2567
รายละเอียด
จ้างเหมา (เฉพาะค่าแรง) งานก่อสร้างย้ายแนวเสาไฟฟ้า ถนนชบ 3023 22kV STA5+500_6+500 WBS: I-63-H-PNT66.MS.1015
วันที่ประกาศ
23 มิถุนายน 2567
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-182578-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 73.8 kB]