ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
น.1กฟส.อ.สภ.(จซ)35634/2563
รายละเอียด
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้างานขยายเขตระบบจำหน่าย ใช้งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสารภี จำนวน 15 รายการ ครั้งที่ 4/2563
วันที่ประกาศ
15 ตุลาคม 2563
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-11994-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.7 MB]