ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
ก.2 พนท.ปบ.098/2567
รายละเอียด
จ้างเหมา (เฉพาะค่าแรง) งานก่อสร้างย้ายแนวเสาไฟฟ้า ถนนชบ 3023 22kV STA3+500_4+500 WBS: I-67-H-PNT67.HB.1002
วันที่ประกาศ
23 มิถุนายน 2567
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-182584-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 94.7 kB]