ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
ก.2 พนท.(กส.)/022/2563 ลงวันที่ 13 ม.ค. 2564
รายละเอียด
จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) บ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0300
วันที่ประกาศ
13 มกราคม 2564
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-21470-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 83.2 kB]