ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
ก.2 พนท.(บห.)140/2563 ลว. 15 ต.ค. 63
รายละเอียด
จัดซื้อไส้ปากกา
วันที่ประกาศ
16 ตุลาคม 2563
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-12028-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 141.2 kB]