ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
น.1กฟส.อ.สภ.(กป)35867/2563
รายละเอียด
จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ชื่องาน นายสรวิทย์ ไชยวงศ์ หมู่ 2 ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ในระบบจำหน่ายของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสารภี
วันที่ประกาศ
15 ตุลาคม 2563
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-11998-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 120.1 kB]