ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
ก.2บึง(กส.)78/2564
รายละเอียด
จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง)ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บจก.ภัทรารมย์ เรียลเอสเตท
วันที่ประกาศ
13 มกราคม 2564
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-21481-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 97.3 kB]