ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
น.3 กบล.(ธท)๘๘๐/๒๕๖๔ ลว. ๗ พ.ค. ๒๕๖๔
รายละเอียด
ตารางแสดงงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้างคอนสื่อสารพร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ประกอบ
วันที่ประกาศ
10 มิถุนายน 2564
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-38601-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 40.8 kB]