ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
น.1ลพ.(บห)(ซต)76/2564
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงบลงทุน คพจ.2 แผน 4 (P-TDD02.4-A-LPNXX.1000) จำนวน 15 รายการ
วันที่ประกาศ
10 มิถุนายน 2564
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-38668-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 209.4 kB]