ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
ฉ.2รศ.(บต.)50/2564
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กฟภ. กรณีติดตั้ง,สับเปลี่ยน,เพิ่ม-ลดขนาด,รื้อถอน,ย้ายจุดติดตั้ง,เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์,ติดตั้ง/ปรับปรุง ไม้แป้นรองรับสายไฟหรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ในเขตรับผิดชอบของ กฟส.ราษีไศล ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ
13 มกราคม 2564
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-21408-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 66.7 kB]