ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
ก.2 นยอ.(กป)35887/2563 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563
รายละเอียด
จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง) ก่อสร้างขยายเขต บริษัท ว.สุรัช จำกัด บริเวณ หมู่ 7 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
วันที่ประกาศ
16 ตุลาคม 2563
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-12008-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 87.5 kB]