ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
67I011S349
รายละเอียด
จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงของ กฟส.เมืองนครปฐม จำนวน 420 เครื่อง เลขที่ติดตาม 67I011S349 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ
24 มิถุนายน 2567
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-182615-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 120.7 kB]