ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
ก.2 พนท.(กส.)/030/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564
รายละเอียด
ปรับปรุงกั้นห้องปฏิบัติงานแผนกก่อสร้าง
วันที่ประกาศ
14 มกราคม 2564
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-21598-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 87.0 kB]