ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
ฉ.2 กฟส.อ.อพ.(กป.)-041
รายละเอียด
จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงระบบจำหน่ายตามวาระ ปี 2564
วันที่ประกาศ
11 มิถุนายน 2564
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-38835-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 490.0 kB]