ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
น.2 กฟส.อ.คลล.(กป.)-755/2564
รายละเอียด
จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟตกครั้งที่ 1 อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร WBS. P-TDD02.0-B-KLND0.4005
วันที่ประกาศ
9 มิถุนายน 2564
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-38529-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 93.8 kB]