ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
ก2.มพย.-กส.(จ)232/2564
รายละเอียด
จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้างาน บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
วันที่ประกาศ
9 มิถุนายน 2564
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-38546-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 54.2 kB]