ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
กฝช.(มฮ) 753/2564
รายละเอียด
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเก้าอี้ทำงานของ กฝช. ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
วันที่ประกาศ
10 มิถุนายน 2564
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-38654-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 70.5 kB]