ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
63I011S248
รายละเอียด
จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินซ่อมหม้อแปลงชำรุดของ กฟจ.นครปฐม จำนวน 10 เครื่อง ตามอนุมัติ ขอความเห็นชอบดำเนินการจ้างเหมาซ่อมหม้อแปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ก.3 นฐ.(ปบ.) 029 /2563 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 และตามอนุมัติโอนงบประมาณ เลขที่ ก.3 กบล.(มม.) 35638 /2563 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 จำนวน 10 เครื่อง
วันที่ประกาศ
16 ตุลาคม 2563
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-12068-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 462.6 kB]