ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
พนท.บค.051/2563
รายละเอียด
ค่าบอร์ดอะคริลิคใส ช่องทางติดต่อสอบถาม ติดตามงาน แจ้งเรื่องร้องเรียน
วันที่ประกาศ
16 ตุลาคม 2563
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-12037-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 63.6 kB]