ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
น.1ลพ.(บห)(ซต)77/2564
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุสำรองระดับปลอดภัย (Safety Stock) งบ C-64-A-LPNXX.1000 จำนวน 18 รายการ
วันที่ประกาศ
11 มิถุนายน 2564
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-38777-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 226.8 kB]