ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
น2.กฟจ.นน.(บค.)01/2564
รายละเอียด
จ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา ที่ โรงพยาบาลน่าน ตามบันทึก น.2 กวว.(สอ)36065/63 ลว 12 พ.ย.63
วันที่ประกาศ
14 มกราคม 2564
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-21558-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 40.1 kB]