ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
ก.2 พนท.(ปบ)093/2564
รายละเอียด
ซื้อน้ำมันดีเซล
วันที่ประกาศ
9 มิถุนายน 2564
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-38530-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 93.7 kB]