ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
ก.2 พนท.(ปบ)094/2564
รายละเอียด
ซื้อน้ำมันดีเซล
วันที่ประกาศ
11 มิถุนายน 2564
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-38784-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 93.2 kB]