ข้อมูลประกาศราคากลาง

เลขที่
ก.2 พนท.(กส.)/019/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564
รายละเอียด
จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0247
วันที่ประกาศ
13 มกราคม 2564
ไฟล์ประกาศราคากลาง
PEA-21412-MidPrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 82.8 kB]